“Ние
служим”

Като част от Международното Лайънс движение основната цел и на българските клубове е да работят в полза на обществото и на нуждаещите се. Мотото “Ние служим” е водещо и за българските Лайънс членове.

Основните програми са превенцията и борбата с очните заболявания, глухотата, диабета, подпомагане на даровити деца и такива в неравностойно положение.

Цели

ДА СЪЗДАВАМ

И насърчавам дух на разбирателство между хората по света

ДА ОБЕДИНЯВАМ

Членовете в дух на приятелство, другарство и взаимно разбирателство

ДА ПОДДЪРЖАМ

Принципите на добро управление и добро гражданско общество

ДА ПРОВЕЖДАМ

Открити дискусии по всички въпроси от обществен интерес

ДА ПОКАЗВАМ

Интерес към гражданското, културното, социалното и моралното благосъстояние

ДА ОКУРАЖАВАМ

Готовите да служат членове на обществото без лични награди

Новини

Дарения за иницативи на ЛК „Св. Йоан“